Over Visier

Het landschap van een project kan onstuimig zijn!
Onzekerheid lijkt de enige constante factor. VISIER helpt organisaties door deze transitie.

Visie is meer dan alleen het doel of de richting die u op wilt. Het is ook een kijk op hoe u daar wilt komen. Welke spelers zijn er en welke rol hebben ze? Welke belangen spelen er? Hoe ziet de samenwerking eruit? Welke mijlpalen moeten onderweg bereikt worden?
Projecten en veranderingen verlopen vaak anders dan gedacht. Vooraf weten op welke manier u met bijstellingen om wilt gaan, helpt om verder te komen! 

Resultaat is waar het om draait. U bent een project of verandering gestart om uw organisatie te verbeteren. De tijd, energie en kosten die u investeert, moeten uitmonden in een goed en blijvend resultaat. Dat is uiteindelijk waar het om draait. VISIER zet daarbij het organisatiebelang altijd voorop.

Oprichtster

VISIER is in 2006 opgericht door Joan Pluijmert. Joan heeft veel ervaring opgedaan als projectleider en als adviseur. Zij staat bovendien garant voor inspirerende trainingen aan adviseurs en projectleiders.

Projectmanagement & advies

Projectmanagement

VISIER levert projectmanagement passend bij uw project en organisatie. Of het nu gaat om een lopend project of om een project dat nog gestart of uitgedacht moet worden. VISIER helpt om een project samen met u tot een succesvol eind te brengen, onder meer door te zorgen voor:

 • een compleet plan van aanpak met oog voor resultaat en proces
 • leiding en sturing aan project en projectmedewerkers
 • grip op planning en risico’s
 • een kritische evaluatie van het project inclusief verbeterpunten voor de toekomst

Advies

VISIER adviseert u over uw project of verandertraject.

 • Zou u graag de samenwerking tussen medewerkers en leidinggevenden versterken?
 • Wilt u uw afdeling naar een hoger niveau tillen?
 • Loopt uw project niet goed en vraagt u zich af waar dat aan ligt?

VISIER adviseert u over deze en andere vraagstukken. Door het maken van een goede analyse ontstaat meer inzicht in de situatie. Vervolgens ontvangt u een advies waar u daadwerkelijk en direct mee uit de voeten kunt. Het advies gaat onder andere in op rollen, verantwoordelijkheden, werkprocessen en besturing. Maar ook op de formele en informele structuren in uw organisatie.

Training

VISIER verzorgt de training ‘Projectmanagement in complexe omgevingen’

Voor wie?

Projectleiders en adviseurs in projecten

Inhoud op hoofdlijnen

 • Belang van een goede projectopdracht
 • Analyse en context van het project
 • Trainen van diverse vaardigheden

Maatwerk

De training wordt geheel afgestemd op de context van uw organisatie en op uw wensen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Werkveld & referenties

Werkveld

VISIER levert projectmanagement, advies en trainingen aan:

 • Overheden
 • Non-profit organisaties
 • Bedrijfsleven

Werkgebied

VISIER is gevestigd in Kaatsheuvel en heeft als werkgebied heel Nederland.

Referenties

Wilt u meer weten over de ervaringen van organisaties met VISIER? Het is altijd mogelijk om u in contact te brengen met een referent.

Netwerkpartners

Wanneer in een opdracht behoefte is aan expertise die VISIER niet in huis heeft, is het altijd mogelijk om in overleg met de opdrachtgever een netwerkpartner in te schakelen.

Uit de praktijk

Hieronder een greep uit succesvol afgeronde projecten:

 

kwaliteit op peil

Voor een instelling in de ouderenzorg heeft VISIER een interne opleidingsacademie opgericht. Daarnaast is een organisatiebreed opleidingsprogramma ontwikkeld. Het doel van dit project was om de professionaliteit van bestaande medewerkers te vergroten. Daarnaast moesten nieuwe medewerkers snel opgeleid en ingezet kunnen worden.

Resultaat: door de interne opleidingsacademie kan de zorginstelling nu nieuwe en bestaande medewerkers opleiden volgens de wensen en kwaliteitseisen van de organisatie.

Strak projectplan

Voor een uitvoeringsorganisatie binnen de Rijksoverheid heeft VISIER de organisatie klaargemaakt om een nieuwe taak uit te voeren. VISIER trof de voorbereidingen voor veranderingen op het gebied van: bestuur, beleid, ICT, werkprocessen, communicatie en opleidingen.

Resultaat: door een goede voorbereiding en een strak projectplan, uitgevoerd samen met eigen medewerkers, was de organisatie tijdig klaar om de nieuwe taak uit te voeren.

Veranderprogramma op maat

Voor een non-profit organisatie heeft VISIER een veranderprogramma opgesteld. Er was behoefte aan een verbetering van de samenwerking. Door een analyse van de bestaande situatie ontstond een goed beeld van de sterke en zwakke kanten van de samenwerking. Op basis van de analyse, gesprekken en het bijwonen van overleggen is een veranderprogramma gemaakt en aan de betrokkenen gepresenteerd. Met het programma konden zij zelf direct aan de slag.

Door het veranderprogramma heeft deze organisatie haar onderlinge samenwerking kunnen versterken.

Neem contact op met visier

 

Hieronder vindt u de contactgegevens. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact op!

 

ADRES

Modelleur 41
5171 SL Kaatsheuvel
E-mail: info@visier.nu